Minnesskrift 1953

Inför bolagets 75-års jubileum 1950 gav bolagsstyrelsen landsantikvarie Gunnar Ullenius uppdraget att skriva en historik över bakgrunden till att bolaget bildades och historien därefter.

Comments are closed.