VD genom åren

Företagets ledning

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den består av aktieägarna som sammankallats till bolagsstämman, vanligen endast en gång om året till årsstämman.

Årsstämman utser en bolagsstyrelse som ansvarar för bolagets förvaltning och organisation samt utser en verkställande direktör, VD, som ansvarar för bolagets löpande förvaltning.

De tidigaste cheferna för Meken kallades inte för verkställande direktör utan kallades disponent. I praktiken är det dock samma funktion som avses.

Eftersom företaget flera gånger bytt namn och 2001 delades upp i två företag, anges under varje VD det aktuella företagsnamnet.

Carl Arvid Lundbäck

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1875 – 1880

Carl Fredrik Kuylenstierna

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1881 – 1891

Abraham Fredrik Rohdin

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1891 – 1903

John Hedin

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1904 – 1912

Oscar Hedin

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1912 – 1917

Edward Brehmer

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1917 – 1935

Gustaf Ekholm

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1935 -1955

Torsten Helmstein

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1955 – 1975

Rolf Hermansson

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1975 – 1979

Olle Hedberg

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 1979 – 1985

Vello Klaassen

Lidköpings Mekaniska Verkstad

Lidköping Machine Tools

VD 1985 – 1990

Sten Wendin

Lidköping Machine Tools

VD 1990 – 1992

Jerry Karlsson

Lidköping Machine Tools

VD 1992 – 2000

Rolf Hermansson

Lidköping Machine Tools

VD 2000 – 2001

Johan Westberg

Lidköping Machine Tools

KMT Lidköping

KMT Precision Grinding

VD 2001 – 2008

Andreas Mehner

Lidköpings Mekaniska Verkstad

VD 2001 – 2003

Carsten Billeschou

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2003 – 2005

Torbjörn Tössberg

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2005 – 2010

Mats Karlsson

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2010 – 2016

Rikard Karlsson

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2016 – 2016

Inge Karlsson

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2016 – 2017

Thomas Karlsson

KMT Precision Grinding

UVA LIDKÖPING

VD 2008 – 2019

George Peterson

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2017 – 2019

Patrik Kåhre

Lidköpins Mekaniska Verkstad

VD 2019 –

Kenneth Carlsson

UVA LIDKÖPING

VD 2019 –

Inge Karlsson

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2016 – 2017

 

Carsten Billeschou

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2003 – 2005

Inge Karlsson

Lidköping Mekaniska Verkstad

VD 2016 – 2017

Comments are closed.