VD genom åren

Företagets ledning

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den består av aktieägarna som sammankallats till bolagsstämman, vanligen endast en gång om året till årsstämman.

Årsstämman utser en bolagsstyrelse som ansvarar för bolagets förvaltning och organisation samt utser en verkställande direktör, VD, som ansvarar för bolagets löpande förvaltning.

De tidigaste cheferna för Meken kallades inte för verkställande direktör utan kallades disponent. I praktiken är det dock samma funktion som avses.

Carl Arvid Lundbäck

VD 1875 – 1880.

Carl Fredrik Kuylenstierna

VD 1881 – 1891.

Abraham Fredrik Rohdin

VD 1891 – 1903.

John Hedin

VD 1904 – 1912.

Oscar Hedin

VD 1912 – 1917.

Edward Brehmer

VD 1917 – 1935.

Gustaf Ekholm

VD 1935 -1955.

Torsten Helmstein

VD 1955 – 1975.

Rolf Hermansson

VD 1975 – 1979.

Olle Hedberg

VD 1979 – 1985.

Vello Klaassen

VD 1985 – 1990.

Sten Wendin

VD 1990 – 1992.

Jerry Karlsson

VD 1992 – 2000.

Rolf Hermansson

VD 2000 – 2001.

Johan Westberg

VD 2001 – 2008.

Thomas Karlsson

VD 2008 –

Comments are closed.