Arbetsinstruktioner

Att Mekens anställdas kundkontakter och uppträdande mot kund är en viktig faktor för pågående och framtida affärsmöjligheter framstår för alla idag klart. Men hur har det varit historiskt? Depression under 30-talet och en svag marknad gjorde att marknaden var tuff då som nu.

Walter Loewe var försäljningschef på LMV 1926 till 1956, och han är känd för att ha använt den på LMV tillverkade bilen som tjänstebil. Han skrev den 8 oktober 1933 instruktioner för LMV:s montörer. Av instruktionerna förstår man att han främst avser de som reste ut till kund på servicearbete. Att vederbörande mottagit instruktionen fick sedan kvitteras.

Comments are closed.