Historien om Lidköpings Mekaniska Verkstad

På Nya stadens sanner vid Lidans utlopp i Vänern inköptes 1875 mark, för ett öre per kvadratfot, och ”Meken”, Lidköpings Mekaniska Verkstads första fabriksbyggnad uppfördes. Bolagsordningen blev godkänd av Kungl. Maj:t den 31 maj 1875. Företagen (se nedan) är fortfarande belägna på samma plats och det har bidragit till att mycken industrihistoria har kunnat bevaras.

Företaget hette från början Lidköpings Mekaniska Verkstads Aktiebolag. Vid konkursen  1881 bildade man bolaget Aktiebolaget Lidköpings Mekaniska Verkstad och köpte konkursboet. Inför en ny konkurs 1921 bytte bolaget namn till Lidholmen AB. Man bildade sedan bolaget Lidköpings Mekaniska Verkstads Aktiebolag och köpte konkursboet. 1986 ändrades namnet till Lidköping Machine Tools AB.

År 2000 delades  verksamheten i två enheter: Lidköping Machine Tools AB som konstruerar, monterar och säljer verktygsmaskiner (i huvudsak slipmaskiner) samt Lidköpings Mekaniska Verkstad (LMV), som tillverkar produkter på legobasis.

2006 ändrades namnet på Lidköping Machine Tools AB till KMT Lidköping AB, och 2008 bytte KMT Lidköping AB namn till KMT Precision Grinding AB i samband med sammanslagningen med UVA.

2008 såldes LMV till Norecon Invest i Skövde som 2019 sålde vidare till Motala Verkstad Group (MVG) och fick namnet Lidköpings Mekaniska .

2017 bytte KMT Precision Grinding AB namn till UVA LIDKÖPING. I folkmun kallas båda företagen fortfarande ”meken”.

Lidköping

Företaget ligger fortfarande kvar på den ursprungliga platsen i Lidköping.

Stockholm

Från Hudiksvallsgatan flyttade man sedan till Västberga.

Falköping

Falköpings Mekaniska Verkstad vid Bangatan köptes 1952.

Tyskland

Dotterbolaget LIDKÖPING Werkzeugmaschinen, GmbH, bildades 1980 i Erkrath, öster om Düsseldorf.

75 år 1950

Inför 75-års jubiléet 1950 nedtecknades bakgrunden till företagets bildande och den ditillsvarande historien.

100 år 1975

100-års jubiléet firades med olika festligheter.

140 år 2015

När 140-års jubiléet firades inbjöds anställda med anhöriga till öppet hus.

150 år 2025

Vi hoppas kunna vara med och fira företagets 150-års jubiléum.

Företagets ledning

Den verkställande direktören ansvarar för företagets löpande förvaltning och är ansiktet utåt.

Anställda berättar

Några anställda har skrivit ner sina minnen från sin tid på företaget.

Fackliga organisationer

Den fackliga anslutningen har alltid varit hög på företaget.

Verkstadsskolan

Under 1950 och 1960-talet utbildades flera ungdomar på företagets verkstadsskola.

 

Velox

Naturligtvis skulle ett företag med självaktning bygga bilar.

Filmer

Olika filmer med anknytning till Lidköpings Mekaniska Verkstad eller till trakten.

Katalogblad

Ett axplock av äldre katalogblad som visar bild och fakta om några äldre maskiner.

Ritningar

Här kan du hitta intressanta ritningar som gjorts på LMVs ritkontor.

 

 

UVA

Ulvsunda Verkstäder Aktiebolag fanns tidigare i Stockholm men flyttades 2015 till Lidköping.

Viktiga årtal

En kortfattad historik uppställd i tabellform.

Tore Hartung

Tore Hartung berättar om John Hedin, VD för LMV 1904-1912 och förste VD för Gullspångs Kraftaktiebolag.

Gjuteriet

Gjuteriet var en tidig och viktig del av Lidköpings Mekaniska Verkstad.

Sjölunda

LMVs Arbetares semesterhem

Ventilen

Blåsorkestern Ventilen bestod av anställda på LMV/LMT.

På arbetsplatsen

Här hittar du foton på anställda vid sina arbetsplatser.

Gruppfoton

Under åren har det tagits flera gruppfoton, men ofta saknas namnen på personerna.

Personfoton

Här finns foton på fler än 1600 tidigare eller nuvarande anställda på LMV/LMT/KMT.

LMVs Manskör

Här hittar du en berättelse om och bild på den sångkör som fanns på LMV.

Om svarvning

Ingenjör Edvard Erikssons föredrag om revolversvarvning.

25-års Jubilarer

Medarbetare som varit anställda i 25 år gratuleras.

Pistolen

Här kan du se tillståndsbevisen för att inneha pistol under kriget.

Manualer

Här hittar du olika manualer för de maskiner som tillverkats under åren.

En kort beskrivning om vad du hittar när du klickar på bilden.

Något

En kort beskrivning om vad du hittar när du klickar på bilden.

Något

En kort beskrivning om vad du hittar när du klickar på bilden.

Comments are closed.